Kaikki maalaukseni käsittelevät luontoa tavalla tai toisella. Aiempina

vuosina olen tehnyt paljon kuvia myös luonnon kasveista, hyönteisistä ja  linnuista.

All my paintings deal with nature in some way. In previous years I painted also a lot of pictures of plants, insects and birds.

2015
2014
2013