top of page

Minua kiinnostaa luonto ja maisema. Kaikki maalaukseni liittyvät jotenkin luontoon, ympärilläni oleviin tuttuihin maisemiin, kasveihin, hyönteisiin ja eläimiin. Maalaukseni eivät ole kantaaottavia, ne ovat usein kauniita ja elämyksellisiä, mutta pohjalla on ajatus jokaisen lajin ja luonnon moninaisuuden tärkeydestä; meidänkin elämämme on vain osa kokonaisuutta; koostumme kaikki samoista hiukkasista. Asun lähes Päijänteen rannassa ja olen kuvannut Päijännettä paljon rannalta katsoen. Nyt olen katsonut kameran linssin läpi Päijänteen pinnan alle. Valokuvaan erityisesti luonnonvaraisia kasveja, mutta vien veden alle kuvattavaksi myös puutarhan kukkia. Valokuvien pohjalta teen maalauksia vesi- ja guassivärein sekä öljyvärein. Kasvien hidas huojuva liike, niiden irrallisuus, erilaisten hiukkasten leijaileminen vedessä ja valon pehmeä siilautuminen tekee maisemasta avaruudellisen ja arvoituksellisen. Vedenalainen projektini on vasta alussa. Koen tärkeäksi kohdata aiheeni henkilökohtaisesti. Valokuvatessa tapahtuva kokemus tilanteesta on merkittävä maalauksen loppullisen muodon kannalta, vaikka matkan varrella mukaan tulee myös muita merkityksiä ja kokemuksia. 

I am interested in nature and landscape. All my paintings are pictures of nature, the landscapes around me, plants, insects, and animals. My paintings do not take a direct stand, they are often beautiful and experiential, but at the bottom, there is an idea about the importance of each species and the diversity of nature; our lives are just a part of the whole; we are all made of the same particles. I live in the middle of Finland near Finland's second-biggest lake Päijänne and I have done a lot of paintings looking at Päijänne from the shore. Now I have looked through the lens of the camera under the surface of Päijänne. I mainly photograph wild plants, but I also take garden flowers to photograph underwater. Based on these photographs, I make paintings with water-, gouache- and oil colors. The slow swaying movement of plants, their detachment, the floating of various particles in the water, and the soft filtering of the light, make the landscape spatial and enigmatic. My underwater project is only at the beginning. I feel it is important to face my subject personally. The experience of the situation during photography is significant in terms of the final shape of the painting, although other meanings and experiences also come along the way.

 

Bio

Johanna Mäkitalo on syntynyt Vantaalla vuonna 1966. Vuodesta 1992 hän on asunut Jyväskylässä, Korpilahdella.

Hän on opiskellut Limingan Taidekoulussa vuosina 1986-88, Lahden Taideinstituutissa 1988-1992 ja tehnyt lisäksi kuvataiteilijan täydennyskoulutuksen (amk- tutkinto) Lahden Taideinstituutissa 2011-2013

Mäkitalo on taidemaalari. Hänen pääaiheensa on luonto ja maisema.

Viimeisten vuosien aikana hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyä viimeisimpinä: Galleria G12 :ssa, Helsingissä 2023, ja Allergiatalon galleriassa 2021. Hän on osallistunut useisiin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Viimeisimpinä Havina- ryhmän näyttelyt (2021) ja Eettinen eläin näyttelyt (2021 ja 2023). Jyväskylän Taiteilijaseuran sekä kuratoituihin että jyrutettyihin näyttelyihin hän on osallistunut aktiivisesti. Kansainvälisiin näyttelyihin hän on osallistunut  Saksan Berliinissä, Japanin Osakassa ja Ruotsin Eskilstunassa.

Johanna Mäkitalon teoksia on Jyväskylän Taidemuseon kokoelmissa, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kokoelmissa ja Suomen Kansallisgallerian kokoelmissa.

Bio in English

Johanna Mäkitalo was born in 1966 in Vantaa, Finland. From year 1992, she has lived in Middle Finland, Jyväskylä, Korpilahti.

She studied in Finland at Liminka Art School in 1986-88, at the Lahti Institute of Fine Arts in 1988-92, and in 2011-13 she got a Bachelor of Arts (BA) at the Lahti Institute of Fine Arts.

Mäkitalo is a painter. Her main subject is nature and landscape.

During the years she has held many solo exhibitions, the latest was in Gallery G12, Helsinki, Finland (2023) and in The Finnish Allergy House Gallery, Helsinki, Finland (2021). She has participated in several groups and juried exhibitions in Finland. The international exhibitions she has participated in Berlin, Germany; Osaka, Japan, and Eskilstuna Sweeden.

Her works are in the collections of the Jyväskylä Art Museum, the Central Finland Health Care District, and the Finnish National Gallery.

bottom of page