top of page

Eettinen eläin- sarjan maalaukset on tehty Eettinen eläin teemanaäyttelyihin Saarijärven museoon (2021) ja Voipaalan taidekeskukseen (2023). Teokset kommentoivat ihmisen suhdetta eläimeen ja luontoon. Maalausten paikat ovat Saarijärven Pyhä- Häkin kansallispuistossa ja Korpilahden Päijänteen rannassa. Olipa kerran- maalaus viittaa paratiisimaiseen olotilaan, kun vielä elimme sopusoinnussa ympäristön kanssa. Paljon vartijat maalaus ottaa kantaa soiden merkitykseen elämän monimuotoisuuden tärkeänä ylläpitäjänä, Arvaamaton tulevaisuus- maalauksen hömötiainen ja metsäjänis odottavat omaa kohtaloaan. Vaaran vyöhyke maalaus esittelee pahimman rantojemme vieraslajin: minkin.

The paintings of the Ethical Animal series have been made for the Ethical animal-themed exhibitions at Saarijärvi Museum (2021) and Voipaala Art Center (2023), Äänekoski, Finland. The works comment on man`s relationship with animals and nature. The places in the paintings are in Saarijärvi Pyhä- Häkki National Park and Päijänne shore in Korpilahti.

bottom of page