Vuonna 2018 ja 2019 olen keskittynyt työskentelyssäni kolmeen eri teemakokonaisuuteen. 1. Horisontaaliset pilvi/ järvimaisemat joissa yhdistävänä tekijänä heijastus ja horisontin kahtia jakama pinta (koko 120 x 200 cm) 2. Vertikaaliset pilvimaisemat myös järven rannasta katsottuna, joissa horisontti matalalla (koko 180 x 140 cm)

3. Pikkumaalaukset Korpilahden maisemista (koko 20 x 34 cm ja 26 x 20 cm)

2018 - 2019

In the year of 2018 and 2019 I have concentrated in three different theme in my paintings. 1. Horizontal cloud and lake landscapes with the dualistic compose and reflections to the water (size 120 x 200 cm). 2. Vertical cloud landscapes where the sky is big and the horizon is low (size 180 x 140 cm). 3. Very small paintings from my favorite places and pants in their surroundings (size 20 x 34 cm and 26 x 20 cm).