top of page

Vuonna 2018 alotin sarjan Hyvin pieniä maalauksia.  Maalauksissa olen kuvannut omia lempinäkymiäni sekä luonnonkasveja omassa ympäristössään.

In the year 2018 I started a series of Very small paintings. In these paintings I have pictured some favorite views of mine and natural plants in their surroundings.

bottom of page