top of page

Vuonna 2020 sain mahdollisuuden toteuttaa sarjan seinämaalauksia Jyväskylän uuteen sairaala Novaan. Maalaukset tulivat sairaalan seitsemänteen kerrokseen kuudelle psykiatriselle osastolle. Ne ovat nähtävillä vain sairaalan henkilökunnalle ja osastojen potilaille, sekä potilaiden vieraille. Maalaukset on tehty suoraan seinään akryylivärein. Jokaiselle osastolle tuli kolme maalausta: yksi isompi, yksi pienempi ja yksi kotiutusviestipuu. Kaikkiaan maalauksia on siis 18 kappaletta, sekä lisäksi tein nuorten osastolle potilashuoneiden ovien viereen jokaiselle oman pikkulinnun.  Koko sairaalan taide- ja sisutusteemana on ollut Keski- Suomen alueen luonnonpuistot, minun osastoilleni osuivat: Leivonmäen kansallispuisto, Isojärven kansallispuisto, Pyhä- Häkin kansallispuisto ja Tourujoen luontopolku. Koko kevään ja kesän 2020, työn aloittamiseen asti (elokuu) kiersin kansallispuistojen reittejä keräten vaikutteita ja kokemuksia. Valokuvasin runsaasti maisemia, kasveja ja hyönteisiä; tutkin lähdekirjallisuutta ja internetsivustoja alueiden kasvillisuudesta, eläimistöstä, linnuista jne. Kaiken tämän pohjatyön jälkeen maalaukset valmistuivat tiiviillä aikataululla neljässä kuukaudessa syksyllä 2020. Sairaala Nova on otettu käyttöön tammikuussa 2021.

bottom of page